31rokov
na trhu!

Produkty:

Heatmix

V súčasnom období sa výrazne presadzujú požiadavky energeticky úsporných budov – nízkoenergetické, pasívne a systémy trvalo udržateľných budov v rámci celej EU, keďže spotreba energií neustále rastie a sú cenovo čoraz náročnejšie. Podľa smerníc EU sa presadzujú myšlienky po r. 2020 realizovať budovy s nulovou energetickou náročnosťou. Táto problematika zahŕňa komplexné riešenie stavebných častí budov, najmodernejšie spôsoby vykurovania, výmeny vzduchu, protipožiarne a hygienické zásady, použitie ekologických materiálov a inteligentné elektronické systémy riadenia v týchto budovách.


V náväznosti na tieto myšlienky a požiadavky stavebnej časti budov uviedla firma MPL na trh systém HEATMIX.
Je to komplexný systém riešenia obnovy, rekonštrukcie budov a novostavieb. Základ systému HEATMIX úspešne naväzuje na fasádny systém zatepľovania BAUMIX, ktorý firma v minulosti uviedla na trh. Základom je takisto fasádny zateplovací systém na báze izolantov – fasádny polystyrén a minerálna vlna.  

Kompozitný zateplovací systém HEATMIX v sebe zahŕňa systém riešení, ktoré umožňujú riešiť zateplovanie stavieb komplexne a spĺňa súčasné náročné technické požiadavky a teplotechnické parametre.

Stavebný materiál
Príslušenstvo k stavebninám, naradie, chémia.
Dvere, parkety, príslušenstvo
Výstavba/realizácia
rodinných domov
Expresná dodávka stavebného materiálu
Kompozitný zatepľovací systém
Prevádzka dostihovej stajni
MPL Česká republika