31rokov
na trhu!

Produkty:

Biely cement

EXTRACEM -cement pre extrapevný betón
PROFIMALT - cementová zmes na murovanie a omietky
MULTICEM - cement na všeobecné použitie
FLEXICEM - cement určený na šandardné použitie NOVINKA

Šedý cement

CEM l 52,5 R
CEM l 52,5 N
CEM l 42,5 R
CEM ll/A-S 42,5 R
CEM ll/A-S 42,5 N
CEM ll/A-LL 42,5 R
CEM ll/A-LL42,5 N
CEM lll/A 32,5 R
CEM lll/B 32,5 N

 

 

Kategórie produktov