31rokov
na trhu!

Produkty:

Ponúkame Vám  Omietku IZONIL

v predajniach MPL Stavebniny

 

  

Omietka IZONIL je 100% vodonepriepustná omietka (vodeodolná voči vodnému tlaku 1 bar s prienikom vody menej ako 1 mm) a vysúšacia omietka (s vysokým obsahom mikro pórov, ktoré umožňujú permanentné vysúšanie vlhkého podkladu).
 
     Spĺňa požiadavky EN 998-1:2016 ako omietka na všeobecné použitie (GP). Spĺňa všetky ostatné požiadavky EN 998-1:2016 ako sanačná omietka (R), okrem pevnostnej triedy (CS IV). Zabezpečuje dlhodobé riešenie problému s presakovaním vody na povrch steny (v prípade aplikácie z negatívnej strany) resp. problému s prienikom dažďovej vody do steny (v prípade aplikácie z pozitívnej strany) a zároveň zabezpečuje dlhodobé riešenie odvetrávania vlhkých stien (z negatívnej aj pozitívnej strany).
 
   Neobsahuje žiadne škodlivé ani toxické látky (je vhodná na priamy kontakt s pitnou vodou).
 
Výhody:
⨀ Jediná omietka na svete, ktorá je 100% vodeodolná, paropriepustná a vysúšacia zároveň
⨀ Odolná voči prieniku dažďovej a tečúcej vody
⨀ Odolná voči prieniku vody pod tlakom 1 Bar (testované podľa normy EN 12390-8)
⨀ Prienik vody menej ako 1 mm za 72 hodín pod tlakom 1 Bar
⨀ Spĺňa parametre ako omietka na všeobecné použitie (GP) podľa normy EN 998-1:2016
⨀ Spĺňa parametre pre sanačnú omietku (R) podľa normy EN 998-1:2016, okrem parametra pevnostnej triedy (CS IV)
⨀ Vysoko paropriepustná omietka (súčiniteľ priepustnosti vodnej pary ≤ 8)
⨀ Výborná priľnavosť k podkladu,,minimálny odpad pri aplikácii
⨀ Vhodná ako finálna úprava povrchu pred náterom (zrnitosť omietky 0 - 2 mm)
⨀ Prevencia proti kryštalizácii solí a odolnosť voči síre
⨀ Možnosť aplikácie na vlhký povrch
⨀ Možnosť aplikácie manuálne alebo omietacím strojom
⨀ Vhodná na nadzemné / podzemné použitie, vnútorné / vonkajšie použitie, použitie z pozitívnej / negatívnej  strany
⨀ Netoxická, vhodná na použitie v priamom styku s pitnou vodou

Použitie:
⨀ Vertikálne podklady (steny z tehál, pórobetónu a zdrsneného betónu)
⨀ Horizontálne podklady (betónové podlahy a betónové strechy)
⨀ Hydroizolácia a sanácia pivníc, šácht a podzemných stavieb
⨀ Náhrada bežných cementových omietok pri novostavbách na zabezpečenie hydroizolácie a sanácie
⨀ Rekonštrukcia omietok starých budov a dodatočná hydroizolácia a sanácia existujúcich vlhkých stavieb
⨀ Hydroizolácia a sanácia soklových častí múrov pri novostavbách a rekonštrukciách budov
⨀ Hydroizolácia kúpeľní a sprchovacích kútov na zabránenie zatekaniu vody medzi poschodiami
⨀ Hydroizolácia betónových vaní nadrozmerných veľkostí, bazénov a pivníc
 
 
                                

 

Kategórie produktov