31rokov
na trhu!

Produkty:

Sadrokartónové systémy 

 

Interiéri a ich riešenia sú dôležité finálne úpravy stavebných objektov. Dotvára sa tým architektonicko-funkčný vzhľad stavby. Medzi najviac používané patria práve sadrokartónové systémy. Tieto možno výhodne použiť pri rekonštrukciách i novostavbách.

Uplatňujú sa pri stavbe príjemných, architektonicky náročných interiérov. Ich  výhody sú :

 • -       suchá, rýchla a jednoduchá montáž
 • -       nízka hmotnosť, redukované zaťaženie nosných konštrukcií
 • -       variabilita riešení
 • -       úsporná tepelnoizolačná ochrana objektov
 • -       dobré zvukovoizolačné vlastnosti
 • -       zvýšenie požiarnej odolnosti
 • -       stavebno-biologická neškodnosť

Svojou skladbou vytvárajú  ideálne predpoklady na dosiahnutie maximálnych hodnôt vzduchovej nepriezvučnosti a môžu eliminovať aj hluk, ktorý sa prenáša nosnými stavebnými konštrukciami.

Zlepšia sa tým jednak akustické vlastnosti budovy a jednak sa rýchlo a efektívne vyrieši povrchová konštrukcií /jedným pracovným krokom sa nahradí zdĺhavý proces omietania a povrchových úprav/.

Jedným z prvkov systému sú sadrokartónové platne/dosky/,ozn. SDK. Vyrábajú sa s rôznymi vlastnosťami :

 • -       obyčajné
 • -       s požiarnou odolnosťou
 • -       impregnované do vlhkého prostredia
 • -       dierované a drážkované /pre akustické účely/
 • -       frézované / pre riešenie zložitých detailov/
 • -       kašírované s polyetylénovou, hliníkovou alebo olovenou fóliou
 • -       tepelno izolačné /s polystyrénom alebo minerálnou vlnou/

SDK dosky majú schopnosť rýchlo prijať vlhkosť z atmosféry, zadržiavať ju a znova ju uvoľňovať.

Množstvo prijatej vlhkosti  závisí od druhu a hrúbky dosky. Sú elektricky a pachovo neutrálne, pórovité, majú schopnosť regulovať klímu v miestnosti, sú zdravotne neškodné a pH faktor sadry sa približne zhoduje s pH faktorom ľudskej pokožky.

Obloženie konštrukcií SDK doskami znižuje účinok požiaru/ samotná sadra je nehorľavá a navyše obsahuje kryštalicky viazanú vodu, tým sa zvyšujú protipožiarne vlastnosti SDK dosiek/ 

 

             

Kategórie produktov