31rokov
na trhu!

Produkty:

Porobetón biely, šedý

Obvodové steny

 • Tvárnice pre obvodové a nosné steny
 • Nosný preklad
 • Tepelnoizolačné dosky
 • Vencové tvárnice
 • U-profil
 • UPA-profil
 • Prekladový trámec

Vnútorné nosné steny

 • Tvárnice pre obvodové a nosné steny
 • Akustické tvárnice
 • Nosný preklad
 • Tepelnoizolačné dosky
 • Vencové tvárnice
 • U-profil
 • UPA-profil
 • Prekladový trámec

Priečky

 • Tvárnice pre nenosné steny
 • Nenosné preklady
 • Prekladový trámec
 • Oblúkový prvok

Obmúrovky

 • Tvárnice pre nenosné steny
 • Oblúkový prvok

Preklady

 • Nosný a nenosný preklad
 • Prekladový trámec
 • U-profil
 • UPA-profil

Masívne strechy

Stropy

 

Viac o nových pórobetónových tvárniciach PORFIX nájdete tu.

 

                                                                                                         Cenník Porfix 2015

   

 

 

Kategórie produktov